30 септември – 5 октомври
2018 година
Left
Right
30 септември – 5 октомври 2018 година
ДНИТЕ НА МОСКВА В БЪЛГАРИЯ
Дните на културата на Москва бяха проведени едновременно в три български града – София, Варна и Плевен. Бяха проведени делови преговори, форуми, кръгли маси, срещи със сънародници, архитекти и експерти. Българските зрители видяха представлението на московските кадети, участваха в създанието на арт обекти, наблюдаваха игрите на младите спортисти, слушаха оперни певци и музикални групи
ДНИ МОСКВЫ 2017-2018
Партньорства: